ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO

Vypěstovat a zejména udržet zeleň v dobré kondici je přáním většiny majitelů zahrad a správců dalších zelených ploch určených k okrase, relaxaci i odpočinku. S nadsázkou lze říci, že je to určitý druh umění. Moderní zavlažovací technika nám významně usnadňuje dosažení požadovaného výsledku.

Závlahové systémy mají velké množství modifikací, od těch nejjednodušších, jako je rozstřikovač připojený na hadici, až po automatické zavlažovací systémy ovládané řídicími jednotkami, které optimalizují zavlažování v reálném čase.

Správně navržený a nainstalovaný zavlažovací systém významně šetří vodu i váš čas, proto se investiční náklady na jeho pořízení v krátké době pokryjí. Realizací vlastními silami tyto náklady ještě podstatně snížíte.

Automatickým zavlažováním v ranních či nočních hodinách dochází díky menšímu výparu do ovzduší k úspoře vody, a rostliny ji lépe přijímají. Rozstřikovače pokrývají celou zavlažovanou plochu rovnoměrně a umožňují přesně dávkovat množství vody podle druhu zavlažované kultury, zamokření stanoviště, stínu nebo naopak přísušku. Přehledné řízení závlahy z jednoho místa zajišťuje řídicí jednotka, která umožňuje nastavit délku a  četnost závlahy, její přerušení z důvodu srážek, případně synchronizaci se zdrojem vody pro zavlažování. Tyto funkce zvyšují nejen kvalitu závlahy, ale následně i kvalitu zavlažované kultury.