Ovládání čerpadel

Čerpací stanice s tlakovým spínačem

Pro spouštění čerpací stanice se nejčastěji používá tlakový spínač, který na základě nastaveného vypínacího a zapínacího tlaku ovládá čerpadlo. Nastavením spínače přesně stanovíme potřebné parametry tlaku pro provoz automatické závlahy, případně jiné účely zásobování vodou. V optimálním případě by mělo čerpadlo v celém průběhu zavlažování běžet bez vypínání. Při použití tlakového spínače je bezpodmínečně nutné zařadit do čerpací stanice tlakovou nádobu, která tlumí rázy v potrubí a vyrovnává výkyvy v odběru vody. Běžně postačí tlaková nádoba o oběmu 25 – 50 litrů. Při použití tlakového spínače slouží k jeho připojení 1“ pěticestná armatura, na kterou se současně připojuje potrubí přívodu vody od čerpadla, potrubí přívodu vody k zavlažování, manometr a tlaková nádoba.

Pro naše zákazníky máme připraven kompletní set pro instalaci vodárny s libovolným čerpadlem. Tlakový spínač se používá jak u ponorných, tak i sacích čerpadel. Výhodou řešení s tlakovým spínačem je možnost nastavení maximálního provozního tlaku, který můžeme jistit pojišťovacím ventilem. Do zavlažovacího systému napojeného na čerpací stanici můžeme zařadit i další zařízení (např. zahradní kohouty, vodní zásuvky atd.). Výhodou tohoto řešení je vysoká spolehlivost.

Čerpací stanice s elektronickou jednotkou Presscontrol nebo Fluidcontrol

Další variantou ovládání čerpací stanice je použití elektronické jednotky, která automaticky zapíná čerpadlo při otevření průtoku vody (při poklesu tlaku pod 2,2 bary) a vypíná při ukončení odběru vody.
Elektronická jednotka je určena pro čerpadla s výkonem do 1,5 kW. Používá se u sacích i ponorných čerpadel.
Po ukončení odběru vody (nulový průtok) se po několika sekundách „natlakuje“ čerpací stanice a veškeré rozvody na maximální tlak čerpadla a dojde k jeho vypnutí. Maximální tlak zůstává v rozvodech až do dalšího zapnutí čerpadla. Proto musíme volit takové čerpadlo, které při dosažení maximálního tlaku při nulovém odběru nezpůsobí extrémní namáhání rozvodů a armatur.
Pokud dojde k vyčerpání vody ve studni a nasátí vzduchu, elektronický spínač automaticky vypne čerpadlo, a tím je chrání proti běhu naprázdno a jeho poškození. V takovém případě je musíme tlačítkem na jednotce znovu ručně uvést do provozu.

 Pro tlumení tlakových rázů doporučujeme systém vybavit malou tlakovou nádobou (cca 25 litrů). Výhodou použití tohoto zařízení je jeho cena, jednoduchá instalace a hlídání běhu na sucho.

Spínač čerpadla - Pump Start Relay

Pump start relay slouží v automatických zavlažovacích systémech k přímému ovládání čerpadla řídicí jednotkou. Je určeno pro jednofázová čerpadla do příkonu 1,5 kW. Pump Start Relay je ovládáno z řídicí jednotky napětím 24 VAC a přes relé spíná do čerpadla zdrojové napětí 230 VAC. Řídicí jednotka při zahájení zavlažování zapne čerpadlo a současně otevře elektromagnetický ventil v příslušné větvi.

Čerpadlo je v chodu po celý zavlažovací cyklus a při jeho ukončení je řídicí jednotka vypne. Pro tlumení tlakových rázů doporučujeme systém vybavit malou tlakovou nádobou (cca 25 litrů). Do systému nelze připojit vodní zásuvky ani zahradní kohouty, jelikož čerpadlo je v chodu pouze při automatickém zavlažování. Výhodou je jeho snadné zapojení, možnost umístění v blízkosti řídící jednotky, nenáročné řešení. Zařízení „Pump start relay“ musí být umístěno v suchém prostředí.