Vodárny sety

Domácí vodárny a sety vodáren mohou být v klasickém provedení s tlakovou nádobou, kompaktní automaty, ponorné vodárny a automatické vodárny s frekvenčním měničem.

Klasická vodárna udržuje stálý tlak vody ve vodovodním potrubí. Základ vodárny tvoří většinou vícestupňové odstředivé čerpadlo nebo ponorné čerpadlo. Dále se skládá z tlakovou nádoby, tlakového spínače, manometru a pěticestné armatury. Výhodou je velká spolehlivost a jednoduché seřízení zapínacího a vypínacího tlaku.

Kompaktní automaty mohou nahradit klasické domácí vodárny. Základ tvoří většinou odstředivé čerpadlo, které je řízeno elektronickou jednotkou (Hydrostatem), která vyhodnocuje informace ze zabudovaných čidel. Při poklesu tlaku, tedy při odběru vody, je elektromotor čerpadla automaticky zapnut, při ukončení odběru naopak vypnut. Vodárna vypíná i v případě poruchy sání. Jejich výhodou jsou malé rozměry, možnost seřízení zapínacího tlaku a to, že není nutné použít tlakovou nádobu. Jejich nevýhodou je vysoký stálý tlak vody v potrubí po skončení odběru daný maximálním výkonem čerpadla.

Ponorné vodárny jsou vlastně ponorná čerpadla doplněná v těle čerpadla elektronikou, která funguje stejným způsobem, jako u kompaktních automatů. Čerpadlo je vybaveno ochranou běhu na sucho, ale tato ochrana je jen havarijní. Doporučujeme dovybavit čerpadlo ponornými sondami, plovákem či jiným typem ochrany běhu na sucho. V případě, že není instalována ochrana běhu na sucho, hrozí nevypnutí čerpadla a následně jeho vyřazení z provozu.

Automatické vodárny s frekvenčním měničem jsou nejmodernějším řešením čerpání vody. Proměnné otáčky čerpadla umožňují nastavení tlaku vody bez ohledu na množství odebírané vody. Požadovaný tlak se snadno nastaví ovladačem. Řídící jednotka pomocí frekvenčního měniče řídí otáčky motoru čerpadla tak, aby čerpadlo dávalo potřebné množství vody při tomto tlaku. Čerpadlo je vybaveno malou tlakovou nádobou, má vestavěnou ochranu proti chodu na sucho, proti přetížení, přehřátí, přepětí a podpětí a veškerý jeho provoz je řízen elektronicky. Všechny její součásti jsou optimálně sladěny do spolehlivě fungujícího celku.