Výběr vhodného čerpadla

Příklad čerpací křivky

Samozřejmě prvním kriteriem je dostatečná kapacita vodního zdroje s ohledem na spotřebu vody automatickou závlahou a případně vody v domácnosti. V případě nedostatečné kapacity zdroje se tyto problémy dají řešit vybudováním plastové podzemní akumulační jímky pro závlahu.

Pro správnou volbu čerpadla nestačí znát pouze maximální hodnoty jeho výkonu:

  • Hmax = dopravní výška v m, (10 m = 1 bar)
  • Q max = množství vody l/min (nebo za sekundu případně za hodinu)

Tento údaj je v mnoha případech zavádějící. Stává se, že maximální množství vody (Q max) uváděné na štítku čerpadla a které se nám pro závlahu jeví dostatečné (např. 50 l/min) ale čerpadlo dodává pouze při nízkém provozním tlaku (např. 1 bar). Takový tlak je pro účely závlahy (mimo kapkové) naprosto nedostačující. Naopak, maximální tlak čerpadla uvedený na štítku (H max) např. 5 barů, pro závlahu vyhovuje, ale množství dodávané vody při tomto tlaku je malé (např. 15 l/min) a proto by automatický zavlažovací systém nefungoval správně.

Skutečné provozní parametry čerpadla je možné vyčíst pouze z jeho čerpací křivky, která je součástí dokumentace každého kvalitního čerpadla. Čerpací křivka definuje závislost na provozního tlaku na množství čerpané vody. Jednoduchým vyhodnocením závislosti těchto hodnot v grafu zjistíme zda čerpadlo vyhovuje našim požadavkům. Čerpadlo tedy nikdy nevybírejte podle údajů na jeho štítku(Hmax, Qmax), ale vždy podle čerpací křivky uvedené v jeho "Návodu k použití".

Je velmi důležité vybírat správné čerpadlo podle potřebného pracovního tlaku čerpadla s ohledem na závlahu (4–5,5 bar) a množství dodávané vody při tomto tlaku (optimální je 45–60 l/min.).

Zjednodušeně řečeno, na vstupu do běžného zavlažovacího systému na zahradě, lze za optimální hodnoty tlaku považovat 4–5,5 baru (0,40–0,55 Mpa), při současném průtoku vody 45–60 litrů za minutu (záleží na rozsahu závlahy i možnostech zdroje) a při vnějším průřezu vstupního PE potrubí 32 mm (1“). Na vlastních rozstřikovačích bude tlak nižší z důvodu tlakových ztrát na potrubním systému a všech komponentech závlahy.

U ponorných čerpadel musíme ještě uvažovat ztrátu danou výškovým rozdílem mezi umístěním čerpadla a úrovní terénu. Spuštěním čerpadla do studny o každých 10 metrů čerpadlo ztrácí na tlaku proti úrovni terénu 1 bar. (0,1 Mpa). Proto hloubka studny, zejména u vrtů, hraje významnou roli při výběru vhodného čerpadla pro závlahu i automatický zavlažovací systém.

Výše uvedené požadavky na tlak a množství vody mají i přímý ekonomický vliv na celkovou cenu automatického zavlažovacího systému nebo jiného systému závlahy. Splněním těchto kriterií se snižuje potřebný počet větví automatické závlahy a tím i počet elektroventilů, délka potrubí pro celou závlahu, množství různých tvarovek, počet rozstřikovačů i cena řídící jednotky.