Elektromagnetické ventily

Elektromagnetické ventily jsou hlavními ovládacími prvky automatického zavlažovacího systému. Každý automatický zavlažovací systém je podle velikosti a členitosti zavlažované plochy, použitých rozstřikovačů a vydatnosti zdroje vody rozdělen do několika zavlažovacích větví (sekcí). Každá větev je ovládána samostatným elektromagnetickým ventilem podle pokynů řídicí jednotky. Automatický zavlažovací systém postupně, podle programu nahraném v řídicí jednotce, spíná jednotlivé elektromagnetické ventily tak, aby v daném okamžiku zavlažovala vždy pouze v jedné větev. 
Tento způsob ovládání závlahy je nutný, protože zdroj vody obvykle není dostatečně vydatný, aby umožnil zavlažování všemi instalovanými rozstřikovači na pozemku najednou. Umožňuje nám také podle potřeby zavlažovat některé část zahrady delší nebo kratší dobu s různými intervaly mezi závlahou. 

V nabídce jsou spolehlivé a bezúdržbové ventily od firmy ORBIT řady 200 a řady 400.  Jsou v provedení od ¾“(25mm) až do 5/4“(40mm) a ovládají se bezpečným napětím 24 VAC. Všechny typy elektromagnetických ventilů ORBIT lze ovládat i manuálně. S ovládacími vodiči od řídicí jednotky se propojují pomocí vodotěsných konektorů DBY. Spolehlivě pracují při tlaku vody 1-10 barů. Jsou vyrobeny z plastu odolného ÚV záření. Některé elektromagnetické ventily jsou opatřeny regulací průtoku množství vody.

Manifold

Pro usnadnění montáže elektromagnetických ventilů vyvinula firma ORBIT jedinečnou dvouventilovou nebo tříventilovou kompletní sestavu tzv. MANIFOLD. Manifoldy lze jednoduše propojit i mezi sebou. Jeho přednosti ocení především zákazníci, kteří si zavlažovací systém realizují vlastními silami. Usnadní nejen připojení elektromagnetických ventilů na potrubní systém, ale i propojení řídících vodičů pomocí svorkovnice EASY WIRE. Elektromagnetické ventily i Manifoldy se umísťují na pozemku do speciálních šachtic různých velikostí. 

Pozor! První napuštění systému vodou provedeme při ručně otevřených elektromagnetických ventilech. Potom ventily ručně uzavřeme. Ventil je plně funkční po cca 30 vteřinách, kdy se natlakuje a přestane z něj vytékat voda. Bližší technické informace jsou v manuálech i technických listech u jednotlivých typů. Informace naleznete v našem e-shopu u každého výrobku.