Řídící jednotky

Řídicí jednotky jsou mozkem celého automatického zavlažovacího systému. Ovládají zavlažování podle předem sestaveného a naprogramovaného zavlažovacího plánu, který specifikuje frekvenci a intenzitu (délku) zavlažování v jednotlivých větvích. Řídicí jednotky ORBIT podle typu mohou ovládat 6 – 12 zavlažovacích větví (samostatných zavlažovacích sekcí), což je pro běžné zahrady zcela dostačující. Vyznačují se jednoduchým intuitivním ovládáním, vyspělým programovým vybavením, spolehlivým bezporuchovým provozem a v neposlední řadě i příznivou cenou.

Řídicí jednotky pracují s bezpečným napětím 24 VAC a jsou napájeny ze sítě  230 VAC přes adaptér nebo zabudovaný transformátor. Při výpadku proudu nebo odpojení jednotky od zdroje je program zálohován bateriemi. Některé jsou umístěny v boxu odolném proti vlhkosti. Řídicí jednotky ovládají elektromagnetické ventily bezpečným napětím 24 VAC a jsou vzájemně propojeny pomocí kabelů CYKY o průměru vodičů  min. 0,8 mm. Délka vodičů od řídicí jednotky k elektroventilům může být až 200 metrů. Každá řídicí jednotka umožňuje programování ve dvou programech A a B. Tyto programy mohou pracovat i souběžně.

Všechny řídicí jednotky pro automatické zavlažovací systémy mohou pracovat v plně automatickém, poloautomatickém nebo manuálním režimu. Ke všem řídícím jednotkám ORBIT je možnost připojení dalších komponentů závlahy jako jsou dešťový senzor nebo automatické ovládání čerpadla pomocí jednotky Pump Start relay.

Před vlastním programováním doporučujeme sestavit plán závlahy, podle kterého jednotku programujeme. Zavlažovací plán by měl obsahovat pro každou větev čas zahájení závlahy, délku zavlažování, interval závlahy v rámci dne, týdne, měsíce, eventuelně v liché nebo sudé dny v týdnu. Všechny typy jsou samozřejmě vybaveny podrobnými českými návody a mají prohlášení o shodě. Všechny potřebné informace naleznete u jednotlivých výrobků v našem eshopu.