Základní sestava

Základní sestavu tvoří soubor vzájemně propojených prvků, které jsou nezbytné pro správnou a bezporuchovou funkci celého AZS:

  • Hlavní uzávěr - kulový ventil, který umožňuje odpojit AZS od vodního zdroje (např. při zazimování, nutné odstávce apod.)
  • Filtr mechanických nečistot - podmínkou pro správnou funkci AZS je čistá voda, proto je vždy nutné do základní sestavy zařadit filtr, a to i v případě připojení AZS na vodovodní řad. Můžete použít filtr diskový nebo síťový, s filtrační vložkou 70 - 120 mesh (120 mesh pro kapkovou závlahu). Ze zkušeností vám však doporučujeme filtry diskové.
  • Vypouštěcí ventil - přípojné místo kompresoru - používá se při zazimování systému a slouží k vypuštění vody ze systému a připojení tlakového vzduchu z kompresoru pro vytlačení vody ze všech komponentů AZS před zimním obdobím.
  • Hlavní elektromagnetický ventil - pouští vodu do systému pouze po dobu závlahy a instaluje se podle posouzení realizátora u profesionálních zavlažovacích systémů jako pojistka proti samovolnému úniku tlakové vody v případě poruchy. Systém je stále zavodněn, ale hlavní tlakové potrubí k jednotlivým ventilům (k manifoldu) není pod stálým tlakem. Zvyšuje také životnost systému. Ventil je samostatně ovládán řídicí jednotkou a připojuje se do svorek označených PUMP a COM.
  • Redukční ventil - instaluje se do základní sestavy pouze při tlaku vody na vstupu do AZS vyšším než 6 barů.
  • Zpětná klapka - zabraňuje při napojení na vodovod zpětnému přisátí závlahové vody do vodovodního řadu a u napojení závlahy na domácí vodárnu zamezuje přetlačování vody do čerpadla.

Základní sestavu umisťujeme na vstup vody do zavlažovacího systému, zpravidla do sklepa, garáže, technické místnosti, strojovny bazénu, apod. Pokud je to technicky možné, umístíme do této místnosti i řídicí jednotku, vodárnu, manifold apod. Je vhodné zapracovat toto řešení do projektu nové stavby.
V případě, že základní sestava bude umístěna mimo dům, instalujeme ji do ventilové šachtice Jumbo (č. kat. 429), nebo přímo do vodoměrné šachty u odbočky za vodoměrem (pokud je vodoměr mimo dům). Naše firma také nabízí polypropylenové boxy různých velikostí pro kompletní umístění příslušenství čerpadla, základní sestavy a manifoldu.

Po dohodě vám můžeme podle rozměrů hlavního tlakového potrubí (32 mm nebo 25 mm) dodat kompletní základní sestavu v rozmontovaném stavu.