Mikrozávlaha

Mikrozávlaha má široké využití při zavlažování okrasných rostlin umístěných v květnících, květináčích, dekoračních korytech, na balkonech, terasách a při individuální závlaze keřů, stromů a skupin rostlin. Při odběru vody z vodovodního řadu nebo ze studny doporučujeme vložit před mikrozávlahu (pokud není centrální filtr) filtr o hodnotě 120 - 150 mash. Doporučený provozní tlak vody je 1 - 2 bary, proto před vlastním rozvodem k rostlinám instalujeme do přívodního potrubí tlakový redukční ventil. Obvykle redukční ventil montujeme do potrubí 25 mm (3/4“) za zahradním kohoutem při manuálním ovládání mikrozávlahy, případně za časovým spínačem. V případě automatického zavlažovacího systému jej umísťujeme za samostatným elektromagnetickým ventilem, který ovládá pouze proces mikrozávlahy, případně kapkové závlahy.

V místě, kde budeme realizovat mikrozávlahu, ukončíme přívodní PE potrubí 25 mm přímým přechodem DG 25mm x 3/4“ vnitřní závit  a na něj našroubujeme závitový přechod 3/4“ x 16 mm. Na něj napojíme pružné potrubí 16 mm, které tvoří hlavní zavlažovací potrubí k mikrozávlaze.

Položíme je do blízkosti zavlažovaných rostlin a jeho konec uzavřeme zátkou a fixujeme k zemi zemnímí úchyty zhruba po 4 metrech. Při instalaci pružného potrubí můžeme využít veškeré tvarovky o průměru 16 mm (kolínka, T-kusy, spojky). Z hlavního potrubí napojíme přes mikrokonektory flexibilní mikropotrubí 1/4“, které distribuuje vodu přímo k zavlažovaným rostlinám. Mikrokonektor pro připojení PVC mikropotrubí 1/4“ se vtiskne do připraveného otvoru o průměru 3 mm vytvořeného děrovačem.

Do mikrokonektoru se připojí natlačením mikropotrubí 1/4“, které se dovede k zavlažované rostlině (fixujeme je k zemi úchytem ASG). Na jeho konec instalujeme natlačením příslušný kapkovač iDrop nebo CETA, mikrozavlažovač SPECTRUM, případně rotační mikropostřikovač. Kapkovač iDrop se může vsunout i do meliorační hadice vedoucí ke kořenům stromů.