Potrubní systém

Na zavlažovaném pozemku budeme instalovat tři typy potrubních rozvodů:

  • hlavní tlakové potrubí (mezi zdrojem vody a elektromagnetickým ventilem)
  • hlavní zavlažovací potrubí (mezi elektromagnetickým ventilem a odbočením pružného potrubí)
  • speciální pružné zavlažovací potrubí o průměru 20 mm (mezi hlavním zavlažovacím potrubím a rozstřikovačem)

Hlavní tlakové potrubí

vede od zdroje vody přes základní sestavu k elektromagnetickému ventilu.
Potrubí je pod stálým tlakem. Podle skutečného tlaku zdroje vody volíme PE potrubí odolné tlaku 8 až 12 baru. Zpravidla používáme potrubí o průměru 32 mm, které pokládáme do drážek o hloubce cca 30 cm. Společně s potrubím můžeme ve stejné drážce vést elektrické ovládací kabely k elektromagnetickým ventilům (24 VAC). Potrubí jednoduše spojujeme mechanickými šroubovacími spojkami.  

Hlavní zavlažovací potrubí

je páteřní potrubí každé zavlažovací větve. Vede vždy od elektromagnetického ventilu k rozstřikovačům. Z tohoto potrubí přes navrtávací objímky odbočuje speciální pružné potrubí k jednotlivým rozstřikovačům. Potrubí není pod stálým tlakem, pracovní tlak potřebný pro správnou funkci rozstřikovačů je obvykle 3 – 5 baru. Obvykle používáme PE potrubí do tlaku 8 barů o průměru 32 mm. Hlavní zavlažovací potrubí ukončíme zátkou.

Potrubí ukládáme do drážek o hloubce cca 25 cm. Při souběžném vedení zavlažovacího potrubí od více větví je výhodné umístit je do jednoho výkopu.

Speciální pružné zavlažovací potrubí o průměru 20 mm se používá pro připojení všech typů rozprašovacích i rotačních rozstřikovačů k hlanímu zavlažovacímu potrubí.Na jednu odbočku pružného potrubí  lze připojit i více rozstřikovačů najednou pokud průtok vody nepřekročí 45 l/min.Připojení k hlavnímu potrubí se provádí přes navrtávací objímky a potrubí se spojuje speciálními šroubovacími tvarovkami.