Rozstřikovače

Rozstřikovače můžeme rozdělit podle několika kritérií. Volba vhodných rozstřikovačů a jejich správné umístění na pozemku je klíčová pro správnou funkci automatického zavlažovacího systému.

Způsob zavlažování

  • rozprašovací rozstřikovače - stále rozprašují vodu v určené výseči
  • rotační rozstřikovače a rotační trysky - zavlažují rotujícím vodním paprskem kolem své osy
  • úderové rozstřikovače - zavlažují rotujícím vodním paprskem kolem své osy

Způsob instalace na zavlažované ploše

  • výsuvné - mohou být rozprašovací i rotační, mají 5 – 30 cm vysoký výsuvník, který se při zahájení zavlažování tlakem vody vysouvá nad povrch zavlažované plochy a po skončení zavlažování se opět zasune pod úroveň terénu
  • nadzemní - mohou být rozprašovací, rotační i úderové, jsou trvale v různé výšce nad úrovní terénu (k tomuto účelu slouží různá prodloužení), používají se zejména na skalkách apod. nebo při speciálních závlahách

Výsuvné rozprašovací rozstřikovače

Skládají se z vlastního výsuvného rozstřikovače, na který se montují výměnné trysky. Podle potřeby volíme trysky s pevnou výsečí (výseč se nedá měnit), nebo s nastavitelnou výsečí (výseč si podle potřeby změníte od 25° do 360°). Všechny trysky mají vzestup 15° – 28° a jsou opatřeny šroubem k seřízení dostřiku, kterým jej můžeme snížit asi o 20%.

Seřízení počátečního směru zavlažovací výseče u rozprašovacích rozstřikovačů se provádí vytažením výsuvníku a jeho pootočením do požadovaného směru. U trysek se seřiditelnou výsečí doporučujeme použít multifunkční klíč.

Při instalaci vrchol rozstřikovače umisťujeme do úrovně okolního trávníku a připojují se k zavlažovacímu potrubí vnitřním ½“ závitem.

Výsuvné rotační rozstřikovače

se instalují na větší zavlažované plochy. Nejčastěji se používají rotační rozstřikovače Voyager II nebo Saturn III a tyto rozstřikovače doplňují rotační trysky. Tyto rozstřikovače zavlažují rotujícím vodním paprskem se vzestupem zpravidla 25° v nastavitelné výseči 40 – 360°. Spotřeba vody závisí na použitých tryskách. Sada trysek s různými poloměry dostřiku, různou potřebou vody a s nízkým vzestupem (15°) je součástí jejich příslušenství. Srážková výška je 5 – 20 mm vody za hodinu (tedy 5 – 20 litrů na 1 m2 za hodinu) a doba zavlažování při doporučeném sponu se proto pohybuje v řádech desítek minut.

Výsuvné rotační rozstřikovače mají masívní plastové pouzdro a podle typu cca 10 cm vysoký plastový nebo nerezový výsuvník (vhodný například pro antuková hřiště), který se během zavlažování tlakem vody vysune. Seřizování vzdálenosti dostřiku a výseče se provádí na hlavě výsuvníku. Mají bezporuchový provoz, velký výkon (u profi výrobků dostřik až 14 m) a jsou velmi tiché.
Při instalaci vrchol rozstřikovačů umisťujeme do úrovně okolního terénu a připojují se k zavlažovacímu potrubí vnitřním závitem 1/2“ (Saturn III ) nebo 3/4“ (Voyager II) .

Rotační trysky 

vhodně doplňují na menších plochách rotační rozstřikovače. Podle typu jsou barevně rozlišeny, mají nastavitelnou zavlažovací výseč a dostřik od 3 m do 9 m. Vyznačují se malou spotřebu vody (1 až 4 l/min) a lze je kombinovat v jedné větvi s rotačními rozstřikovači. Jsou vhodné do samostatných zavlažovacích systémů pokud zdroj vody trvale poskytuje menší množství vody (méně výkonné čerpadlo, malý průměr vodovodního řadu). Montují se na výsuvné rozstřikovače (např. řady 5400 nebo na adaptéry 1/2“ - Slim). Vyrábí se i kompaktní verze s již namontovanou tryskou. Seřízení počátečního směru zavlažovací výseče u rotačních trysek se provádí vytažením výsuvníku a jeho pootočením do požadovaného směru.